Den 18. august 2017 udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen deres længe ventede rapport om konkurrencen (eller manglen på samme) på realkreditmarkedet, om vores vilkår som boliglånere og om bidragssatserne.

Nu er det op til Erhverv- og vækstudvalget og de politiske erhvervs-ordførere at sikre os husejere en god, sund konkurrence på området.

Derfor har de brug for at vide, hvad vi boligejere mener er vigtigst i forhold til konkurrencen på realkreditområdet i Danmark.

Du kan læse Konkurrencerådets 16 anbefalinger her.
Men hvad synes du er vigtigst?

Hvis du skriver dit input her, og giver de vigtigste DIN stemme, så har du en unik mulighed for at påvirke hvad Regeringen og Folketinget skal arbejde frem imod:

208 stemmer

Hæves bidragssatser, må der ikke udloddes udbytte

Efter bankpakkerne blev det vedtaget at banker ikke måtte udbetale udbytte i 2 år, det samme burde gælde stigning i bidragssatser begrundet med øgede kapitalkrav..
Begrundes en stigning i bidragssats med øgede kapital krav, kan der ikke udbetales udbytte de efterfølgende 2 år.
Det er vel kun fair, at rent faktisk også polstrer sig, når man nu hævder at polstring er nødvendigt.

201 stemmer

Øremærk bidragssatser

Når et realkreditinstitut hæver bidragssatserne med begrundelsen ‘at polstre sig’, så skal pengene øremærkes således, at de ikke senere kan bruges til afkast til aktionærer, eller andre formål, hvor pengene IKKE bruges til polstring alligevel. (Sådan som vi har set Realkredit Danmark gøre det i 2016). Chresten H. Ibsen

192 stemmer

Billigere at skifte realkredit lån.

Det skal være billigere, at skifte sit boliglån til en anden udbyder.

128 stemmer

bidragssats

ingen kreditforening skal kunne udbetale udbytter når der sker bidragsstigninger.

116 stemmer

Skift realkreditselskab uden at indfri lån

Gøre det muligt at skifte realkreditselskab uden at skulle indfri realkreditlån. Hvis det var muligt for en anden udbyder at administrere et realkreditlån ved at stille en hvis sikkerhed over for det oprindelige realkreditselskab.

106 stemmer

Gratis at annulere bankgaranti

Banker må ikke opkræve en betaling for at annullere en bankgaranti.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 10.

96 stemmer

låntageren har råderetten over realkreditobligationer

Det skal fremgå af lånebetingelserne, at låntageren har råderetten over de udstedte realkreditobligationer.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 16.

96 stemmer

Faste bidrags satser

Hvorfor skal bidragssatsen være et ta’ selv bord. Lav nu nogle lån hvor bidragsatsen er fast i HELE lånets løbetid, det vil sikre konkurrence på låne markedet, til fordel for forbrugeren.

94 stemmer

Forsimpling af forside

Standardiseret og simpel forside til lånetilbud og låneberegnere.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet. Anbefaling 5. Øget gennesmsigtighed.

91 stemmer

Sammenlignelige finansieringsforslag

Boligsalgsopstillinger skal inkludere sammenlignelige finansieringsforslag.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 7.

81 stemmer

Fokus på, EU-regulering

Fokus på, at EU-regulering ikke skaber utilsigtede adgangs- og ekspansionsbarrierer, som hæmmer konkurrencen.

Fra Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet. Anbefaling 2.

77 stemmer

Troværdig afvikling af store institutter

Sikre troværdige afviklingsplaner for de store realkreditinstitutter, således at den implicitte statsgaranti reduceres.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet. Anbefaling 1.

73 stemmer

Skarp opdeling af realkredit og bankvirksomhed

Lovgivningen der tilbage i slutningen af 80’erne gjorde, at banker kan eje realkreditvirksomheder (foreninger) skal rulles tilbage. Den ændrede lovgivning skal sikre en genskabelse af konkurrencen på realkreditmarkedet.

72 stemmer

Oplysninger om realkreditlån skal fremgå på betalingsoversigten

Oplysninger om realkreditlån skal fremgå på betalingsoversigten.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 15.

68 stemmer

Opfordring til at indhente flere finansieringstilbud

Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til at indhente flere finansieringstilbud i forbindelse med advokat- og rådgiverforbeholdet.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet. Anbefaling 9. Flere købetlbud.

64 stemmer

Plads til nye digitale platforme

Det sikres, at forbrugerreguleringen ikke unødigt hæmmer udbydernes mulighed for at konkurrere gennem nye digitale platforme.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet. Anbefaling 6. Øge gennemsigtighed på markedet.

63 stemmer

Undgå forskelsbehandling

Undgå unødig forskelsbehandling mellem realkreditlån og realkreditlignende lån.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet. Anbefaling 4. Mindske barrierer til markedet

61 stemmer

Bedre produkter/lånetilbud, som er brugervenlige.

Mere gennemskuelige produkter, gerne med et max på bidragssats, så man ved, hvad man max skal betale for sine lån.

60 stemmer

nedbringe udgifterne til enhver form for omlægning og indfrielse.

bankerne er pt = kreditforeningerne.
deres kartelagtige opskruning af gebyrer- bidrag-kurtager og hvad de ellers finder på ved enhver forandring af et lån, skal reduceres til en fastgebyr promille.
dette gebyr kan banken så selv viderebogføre over på de drifstkonti de nu synes er godt for banken-
men kunden betaler max 5000 fx.
omlægning af 1 mil fra en bank til en anden skal alt ialt max koste 5.000,-
mere arbejde er der ikke idet.
banken kan heller iukke tage gebyrer eller engangsbeløb for eat kreditundersøge deres egne fremtidige kunder og hvad de så ellers kan finde på.
helkundeforhold kan heller ikke kræves ligesom anden chikane med “fair” gebyrer til bankerne ikke kan opkræves.

Tinglysningsafgiften overføres uden noget ekstra idet staten slet ikke har en udgift forbundet med det mere.

God ide at give mæglerne mulighed for at rådgive køberne om gode lån.
Mæglerne får mest for en ejendom han kan præsentere med gode lån.
pt er det sådan at kontantprisen på boligen er uafhængig af hvor grov banken er bagefter.
bankerne tillader sig også kun at ville give lånetilbud på accepterede købsaftaler.
En mægler bør kunne indhente fast kredittilbud der bør kunne anvendes på 9 af 10 låntagere- ligesom før i tiden.
jeg har været EDM siden 1977.
hilsen
carsten larsen
carstenlarsen1@gmail.com, tlf 2684.0008

55 stemmer

Elektronisk fuldmagt

Forbrugere skal kunne give en elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente offentligt registrerede oplysninger, der er nødvendige til et lånetilbud.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 12.

54 stemmer

Ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån

Ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 8.

52 stemmer

Webservice til lånetilbud

Der udarbejdes en webservice, hvor forbrugerne kan indhente og opbevare relevante dokumenter til brug for at indhente lånetilbud.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet. Anbefaling 11. Flere lånetilbud ved boligkøb.

43 stemmer

Realkredit instituttioner skal tilbage til selveje.

Bankerne har benyttet deres ejerskab til, at malke realkredit kunder i et uhørt omfang.
At bankerne bruger den helt igennem fornuftige og sunde realkredit form, som deres egen reserve/sikkerheds backup er uansændigt.
Iden om at alle skal have muligheden for, at kunne købe eget hjem er ved at blive undergravet i kapitalens grådige navn.

31 stemmer

Elektronisk fuldmagt til kontoudtog

Forbrugere skal kunne give en elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente kontoudtog til at udarbejde et budget på forbrugerens vegne.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 13.

30 stemmer

Mulighed for at kontakte forbrugere

Udbydere af boliglån skal kunne kontakte forbrugere, der har givet deres tilladelse hertil ved låneoptagelse.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 14.

22 stemmer

Kravene til nye kreditforeninger skal sidestilles kravene til de eksisterende.

Der skal ikke være strengere krav til en ny kreditforening end der er til de nuværende.

20 stemmer

Adskil bank og kredit

Derudover grænser det til hovmod, at udbetale udbytte, når man samtidig opkræver Extra bidrag under påskud af konsolidering.
Og så skal djøf,rene udskiftes med almindelige mennesker.

19 stemmer

Fast bidragssats

Faste bidragssatser i lånets løbetid. Som vi har fået fortalt det var da vi optog vores lån

16 stemmer

Ikke offentlighed ift. Tilsynsdiamanten.

Tilsynsdiamanten for realkredit: Ikke offentlighed om pejlemærker og udvikle anden regulering til at nedbringe udbredelsen af lån med afdragsfrihed og hyppig refinansiering.

Konkurrencerådets anbefalinger for realkreditmarkedet, anbefaling 3: Mindske barrierer til markedet.

13 stemmer

Uvildige vurderingsfolk

Vurdering i.f.m. låneoptagelse & omlægning skal foretages af uvildige, statsansatte vurderings-eksperter, der er under tilsyn. Dette bl.a. for at sikre, at realkredit-institutterne konkurrerer på pris og lånevilkår, og ikke på kunstigt høje vurderinger og dermed belåninger i gode tider, hvorefter hele samfundet skal dække tabene ind i dårlige tider.

8 stemmer

Banker har al for meget magt

Politikere skal adskille banker fra: 1 Realkredit = undgår fancy belåningsmetoder og dermed nedbrydning af samfundet. 2 Ejendomsmæglerforretning = undgår overbelåning med deres, banker/ejendomsmæglere vurderinger

7 stemmer

Bedre realkredit

Bidragsatser holdes i ro og skift af selskab skal være billigere og lettere

7 stemmer

Tilbagerulning af ulovlige bidragsstigninger samt øget kontrol med realkredit og banker.

Løbende kontrol af om bidragsstigninger er – og har været! – lovligt begrundet. Herunder kontrol af at stigningerne reelt anvendes til det angivne formål – fx. polstrings-behov. Sikring af let og hurtig klagemulighed ved uvildig instans. Tilbagerulning af enhver bidragsstigning, der har været ulovlig eller ikke anvendt som angivet i begrundelsen.

Indsend idé