Ekspertudvalget går i gang

Den 20. april 2016 indleder ekspertudvalget, nedsat af Erhverv- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, sit arbejde for at belyse det danske realkreditmarked. Arbejdet vil fortsætte frem mod den 1. september 2016, hvor den endelig rapport skal fremlægges. Hvad synes du om de punkter, udvalget skal arbejde med?

Ekspertudvalget skal arbejde med følgende emner (også kaldet kommissorium):

1) Belyse konsekvenserne af realkredittens kapitalomkostninger og bidragssatser af det kommende skærpede kapitalkrav samt markedskrav (ratingbureauer).

2) Identificere områder hvor der nationalt er stillet supplerende krav til realkreditinstitutter og vurdere mulighederne for forenklinger af reglerne, herunder mulig overimplementering af EUdirektiver.

3) Vurdere tilsynspraksisen på området og lovgivningen bag denne.

4) Belyse udviklingen i renten, bidragssatserne og de samlede omkostninger fordelt på forskellige lånetyper og institutter samt foretage en international sammenligning.

5) Beskrive kundernes omkostninger i forbindelse med skift af realkreditinstitut og vurdere, om disse udgør en barriere for kundernes mulighed for at skifte realkreditinstitut. I den forbindelse ses på indfrielsesmodeller og vilkår mellem realkreditlån og pengeinstitutters prioritetslån sammenlignet med boliglån i andre lande.

6) Vurdere om der er behov for ændringer i god skik reglerne eller andre forbrugerbeskyttelsesregler under hensyntagen til boligkreditdirektivet.

Skriv, hvad du synes. Skal de lave en ekstra analyse? Indhente boligejernes synspunkter? De kan alt, og hvis vi skriver vores input her, så redigerer og offentliggør vi det før udvalget mødes. Vi opfordrer alle til at komme med kommentarer og spørgsmål, som man mener er relevant i forhold til disse 6 punkter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *