Fair Bidragssats’ bidrag til Erhvervsstyrelsens undersøgelse af valgene til Nykredits ejerforening Forenet Kredit

Efter en ophedet debat vedrørende demokratiet i valgene til repræsentantskabet i Forenet Kredit, foreningen, der ejer Nykreditkoncernen, og ikke mindst en omtale i Økonomisk Ugebrev, har Erhvervsstyrelsen taget sagen op og ønsket at undersøge påstandene om ufint trav.
Vi – som repræsentant for de eneste modkandidater til bestyrelsens opstillede kandidater, har i foreningen Fair Bidragssats selvfølgelig afventet at skulle bidrage til undersøgelsen. Vi er – trods ret stor indsigt i valgene og deres demokratiske udfordringer – dog ikke blevet spurgt, så derfor har vi udarbejdet et notat med vores væsentligste kritikpunkter – og et par yderligere spørgsmål, så vi finder det naturligt at undersøge.

Og I derude skal selvfølgelig ikke snydes.

Vores bidrag, der er afsendt til Erhvervsstyrelsen i dag, 17. maj, kan læses herunder.

Erhvervsstyrelsen, 14. maj 2018 (afsendt 17. maj 2018)

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

 

 

Vi er blevet bekendt med at Erhvervsstyrelsen er i gang med en undersøgelse af demokratiet vedrørende valget til Forenet Kredit.

 

Det er de Nykredit kritiske / uafhængige kandidaters klare opfattelse af der har foregået koordinering imellem Forenet Kredit valgsekretariatet og medarbejdere i Nykredit. Dette har givet bestemte, af Nykredit støttede, kandidater en unfair fordel i forhold til øvrige kandidater.

 

 1. Indtil 16.marts 2017 har Foreningen Forenet Kredit heddet Foreningen Nykredit.

Dette navneskifte skete efter det 2 år i træk var lykkedes Nykredit kritiske kandidater at komme ind i Repræsentantskabet.

I valg-infomail til kunder og avisannoncer er kun navnet Forenet Kredit nævnt i overskriften. Man skulle læse langt ned i teksten før Nykredit og Totalkredit var nævnt.

Dette har fået mange kunder til at ignorere mail og annoncer. De fleste kunder ved ikke hvad Forenet Kredit er. Det burde have været fremhævet tydligere at det var Nykredit og Totalkredit kunder valget drejede sig om.

 

 1. Valgsystemet er kompliceret således at det er meget besværligt for kunder som ikke har mulighed for eller vil møde op i Ballerup på en hverdag om eftermiddagen at deltage. Man kan ikke stemme på eller give fuldmagt til en kandidat online, da kandidater og andre mødedeltagere kun kan medtage 6 fuldmagter hver. Ydermere har Forenet Kredit valgsekretariat ved for mange fuldmagter på en registreret bærer ikke ville udlevere kontaktinformationer på fuldmagtsgiveren og de har forsøgt at bestemme hvilke af de overflødige fuldmagter som skulle flyttes, for at de var gyldige.

 

 1. Nykredit medarbejdere har i arbejdstiden indsamlet fuldmagter blandt ansatte til de af Nykredit støttede kandidater. Både i Vestjylland og KBH/Nordsjælland har ‘Nykredits’ kandidater fået ca 700 stemmer hver, selvom stemmetallene iøvrigt i de 2 områder var meget forskellige. Dette tyder på en koordinering af fuldmagter og stemmebærere fra Nykredits side. Det har givet unfair fordel til de af Nykredit støttede kandidater.

 

 1. Nykredit har betalt for busser på valgdagen som fragtede Nykredit medarbejdere bærende fuldmagter direkte fra deres arbejdssted til valgstedet i Ballerup Arena.

Det er således overordentligt sandsynligt at langt hoveddelen af stemmerne på de valgte kandidater stammer fra Nykredit / Totalkredit medarbejdere. Det har givet unfair fordel til de af Nykredit støttede kandidater.

 

 1. De uafhængige kandidater har, selvom de har lagt et kæmpe arbejde i at stemme dørklokker og ringe til ‘rigtige’ Nykredit/Totalkredit kunder, ikke haft mulighed for at opnå lige så mange stemmer, som kandidaterne med støtte fra Nykredit. (med ‘rigtige’ NK/TK kunder menes NK/TK kunder som ikke er ansatte i NK/TK)

 

 1. Hvis valget skal være lige for alle kandidater, bør det afvikles som et direkte valg, hvor kunderne på internettet kan afgive stemme på en kandidat vha nemID. NemId benyttes allerede ved tilmelding til valg og afgivelse af fuldmagt. Alternativt skulle en kandidat kunne bære ubegrænset antal fuldmagter. Det er svært for kunder at forstå at de skal give fuldmagt til en tredje person, som de ikke kender.

 

I forbindelse med Erhvervsstyrelsens undersøgelse vil vi gerne påpege nødvendigheden af at undersøge følgende spørgsmål:

ad punkt 3. og 4. Hvor mange af stemmerne for bestyrelsens kandidater kommer fra medarbejdere med anden økonomisk interesse end blot låneinteresser i bestyrelsens kandidatvalg (i procent: fx. 80 %, som vi gætter på)?

 

ad punkt 5. Hvor meget skal et reelt demokratisk arbejde kræve af en kandidat? Hvad er meningen med at gøre det så besværligt. Og hvorfor skal det være nemmere for kandidater – udpeget af bestyrelsen.

 

ad punkt 6. Kan erhvervsstyrelsen bidrage med andre anvendte demokratiske valgsystemer, som bidrager til bedre demokratisk involvering og fair valg for alle?

 

Venlig hilsen foreningen Fair BIdragssats

8 tanker om “Fair Bidragssats’ bidrag til Erhvervsstyrelsens undersøgelse af valgene til Nykredits ejerforening Forenet Kredit

 1. Steen Ole Rasmussen Svar

  Hvis ikke erhvervsstyrelsen omgående tager disse spørgsmål op, så er den afsløret!

  Så står den der, som illegitim repræsentant for nogle af de mest uproduktive økonomiske aktører i dansk erhvervsliv, en af de helt store, som lever af at lave penge, hvor vi andre må tjene dem.

  Søg venligst på udtrykket; “endogene penge” eller “penge skabes som lån i kapitalens inflationsværdier”.

  Foreningen “Gode penge” har taget den lille pointe op, som handler om hvordan penge skabes markedsendogent af markedets liberale sektor.

  Pointen har været kendt i videnskabelige kredse siden 1930, beskrevet af John Maynard Keynes og af Joseph A. Schumpeter.

 2. Benny Svar

  Øv hvor bliver jeg trist til mode over at blive mistænkeliggjort!
  Jeg har om nogen arbejdet aktivt for fair bidrag og belåning. (Se eks. nedenfor)
  Derfor valgte jeg at stille op i Vestjylland til valget til Forenet Kredit i foråret for at gøre min inflydelse gældende. Jeg har lavet et kæmpe forarbejde, lavet valgoplæg og fået samlet 138 personlige stemmer.
  Jeg har naurligvis kontaktet andre kandidater i et forsøg på at samle yderligere stemmer. Det har alle kandidater gjort.
  De 4 kandidater der ikke kom ind fik mellem 66 og 114 stemmer, hvoraf den ene ikke en gang mødte frem.
  Havde kun de stemmer som jeg selv havde samlet stemt på mig var jeg kommet ind med 138 stemmer.

  Jeg glæder mig da over at jeg åbenbart har så meget at byde ind med at jeg også fik af de fremmødtes stemmer.
  Min kritiske vinkel vil jeg bruge konstruktivt.

  I Vestjylland så jeg ingen svindel, men det kan da ikke udelukkes at der er skuffede tabere af valget.

  Jeg håner ikke de som ikke kom ind, men gid respekten også gjalt den anden vej.

  • Chresten Ibsen Indlægs forfatterSvar

   Kære Benny.

   Er det os, du føler dig mistænkeliggjort af?
   Det lyder som om, du har gjort en god, sund og ærlig indsats. Jeg tvivler på, at nogen – i hvert fald i denne forening – kunne finde på at mistænkeliggøre den indsats, du her beskriver. Det er superfedt, at der faktisk er helt almindelige kandidater, som hverken er venligt prikket af bestyrelsen eller har rottet sig sammen i en modpol med Consum, Fair Bidragssats og hvem der nu ellers søger at skaffe uafhængige kandidater ind.
   Havde vi kendt til dit kandidatur tidligere, ville vi med glæde have støttet dig, for vi er ikke en forenings kandidater, vi kæmper for, at alle, der som du, måtte finde interesse i at lede Danmarks største kreditkoncern, kan få mulighed for det. Men slagsiden har været, at Forenet Kredits egne udpegede kandidater ofte samles for at arbejde sammen. I sådan et kapløb er der ikke mange stemmer og chancer tilbage til kandidater som dig, der egentlig bare – ærligt og redeligt – har interesse for at give sin indsats for en bedre kredit. Måske har du i virkeligheden høstet stemmer fra vores OG bestyrelseskandidaternes side.
   Så dermed sagt: At mistænkeliggøre dig er ikke vores intention. Har du følt sådan vil jeg straks beklage. Men Økonomisk Ugebrev har i dén grad mistænkeliggjort valgenes præmisser og praktiske demokratiske strukturer. Det emne vil vi – mere end nogen anden – gerne have belyst, for det kan ikke være rigtigt, at repræsentantskabet bliver selvsupplerende og fortsat kan kalde sig demokratisk. Det går heller ikke an, hvis medarbejderne i koncernen – og her kan jeg ikke være sikker på, om du er en af dem, det har jeg ikke undersøgt – i deres arbejdstid – via deres forhold på arbejdspladsen – er ressursemæssigt tilgodeset på demokratiets bekostning.
   Håber, det giver mening.

   Venlig hilsen Chresten, Fair Bidragssats

 3. Kim Lundberg Stegenborg Madsen Svar

  Jeg savner at man påtaler den måde man skulle stemme på. Hver stemme gav mulighed for at stemme på op til 7 kandidater, en virkelig besynderlig måde at lave en afstemning på, men det giver samtidig mulighed for at styre resultatet 100% for Foreningen Kredit. Eks. hvis hver stemme kun kunne sættes på een kandidat, og der fandt en koordinering sted blandt “modstanderne”, så 100 mand med alle de fuldmagter de kan bære dukkede op og stemte på samme kandidat, så ville denne få 700 og komme ind, mens de øvrige “modstandere” ville få 0, og de nykredit tro folk ville få et sted mellem 100 og 200 – Ved at lave afstemningen om, så kunne foreningen fuldstændig styre slagets gang, da de også har mulighed for at se, hvor mange tilmeldte der til enhver tid var og hvor mange fuldmagter disse har fået… Det, der foregik i Ballerup i marts måned var en skamplet på det såkaldte medlemsdemokrati i Nykredit!

 4. carsten larsen Svar

  Måske burde dem der er ansat i nykredit fratages stemmeretten- da de klart er påvirket af arbejdspladsens nabefaling.
  Hvordan kan de fortsætte på arbejde hvis alle ved at de stemmer på nogen andre end den som chefen anbefaler.
  Og hemmeligt tror jeg bestemt ikke den afstemning og afgivelse af fuldmagt har været.
  Mon ikke de har runddelt fuldmagter allerede med modtageren på- og så kan den ansatte selv skrive sit navn ind som fuldmagtsgiver.
  Derefter har deres interne “valgudvalg” sikkert krydset af hvem der har indleveret fuldmagt- og rent rundt på gangene og spurgt og samlet ind.
  Man er jo som ansat bare nød til at få givet den fuldmagt-ellers bliver det jo opfattet som usolidarisk osv-
  Og afgivelse af fuldmagt med eget navn er jo netop ikke en hemmelig afstemning.
  og mon ikke turen med bussen kun var for dem der havde afgivet fuldmagter og fuldmagtsbærere (som heller ikke turde mene noget andet )- så nu kan vi alle se hvem der skal med i bussen- og hvem der tør holde sig udenfor-
  Demokratiet og hemmelig afstemning er jo helt i skoven.

 5. Danny Pedersen Svar

  Ja det er rigtig synd at de ikke tør at sende en valgselde ud til alle for så ville de tabe valg .

 6. Anya Svar

  Som en af de kandidater, der blev valgt i Ballerup, vil jeg gerne give mit besyv med her. For jeg føler mig i den grad ramt og mistænkeliggjort. Og jeg må tilstå at det i mine ører lyder som om, Fair Bidragssats kører videre i en meget gammel rille og mistænkeliggør alle os, som ikke lige stod på deres egen valgliste.

  Jeg vil gerne fastslå at jeg hverken er bestyrelsen eller Nykredits kandidat. Jeg er bolig-ejer og bankkunde, og har en iboende nysgerrighed og interesse for at gøre tingene bedre – alle de steder, jeg kan få lov at bidrage.
  Og jeg synes egentlig, at jeg har arbejdet ganske hårdt for mine stemmer – faktisk vil jeg tro at jeg har arbejdet lige så hårdt som Fair Bidragssats opstillede kandidater.

  Jeg er ked af den underlige skyttegravsretorik og kasten mudder efter os, som blev valgt. Jeg er som sagt boligejer og bankkunde, og jeg vil arbejde hårdt for bedre vilkår for boligejerne.

  Jeg har aldrig mødt formanden for Fair Bidragssats, der alligevel føler sig klar til at sige, at jeg er bestyrelsens kandidat, ikke uafhængig – og kun valgt ind på grund af stemmer fra Nykredit-medarbejdere. Det er simpelthen forkert, og det er ikke i orden.

  • Chresten Ibsen Indlægs forfatterSvar

   Kære Anya

   Det er superfedt, at du er kommet ind på egne og lige vilkår. Du har – som du også nævner jvnfr ‘gammel rille’ – ikke været med i årene tidligere, hvor bestyrelsens kandidater blot blev opstillet og IKKE skulle finde stillere selv.
   Du har nu verdens bedste mulighed for at arbejde uafhængigt og tage dialogen med de kandidater i Forenet (Nykredit)s repræsentantskab, som (heller) ikke er udpeget af bestyrelsen. De medlemmer – herunder Louise Andersen, som har været næstformand i Fair Bidragssats, har orienteret os i foreningen om et mindre konstruktivt arbejdsklima i repræsentantskabet. Og det skyldes ikke, vilje til at tale ordentligt sammen fra de ‘uafhængige’s side. Jeg håber da, du vil arbejde for alle boligejere. Det er jeg sikker på, alle vores medlemmer i Fair Bidragssats ønsker. Jeg tror på dig, når du skriver, at Nykreditmedarbejderes stemmer ikke har sikret dig pladsen. Men du skal samtidigt vide, at det først er blevet et tilgængeligt system for menigmand i år. Hidtil har systemet været uigennemtrængeligt og uigennemskueligt (og er det stadig i nogen grad).
   Venlig hilsen Chresten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *