Generalforsamlingen for foreningen Fair Bidragssats udsættes med øjeblikkelig virkning, dags dato 16. april 2020, som følge af den nationale Corona-situation og de deraf følgende foranstaltninger, til søndag den 20. september 2020 klokken 13 – 16.


Generalforsamlingen afholdes i Aarhus / Østjylland og indkaldes igen efter sommerferien 2020. Det sker via hjemmeside, nyhedsmail og på sociale medier.

Samtidigt udskydes opkrævningen af det årlige kontingent til måneden før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne, Chresten H. Ibsen, fmd. Fair Bidragssats