Fair Bidragssats’ kommentarer til Konkurrencerådets anbefalinger

Den 18. august udkom Konkurrencerådets rapport med 16 anbefalinger til politikerne for at forbedre konkurrencen på realkreditmarkedet i Danmark.

Fair Bidragssats har sendt anbefalingerne ud til medlemmerne og boligejerne og bedt alle om at give deres stemme på de anbefalinger, de bakker op om.

Desuden har alle fået mulighed for selv at tilføje punkter, såfremt man følte, at der manglede nogle.

Sidst – men ikke mindst – har foreningen kommenteret hvert enkelt punkt og uddybet med vores syn på anbefalingen.

Arbejdet har vi samlet til en rapport, »Fair Bidragssats’ kommentarer til Konkurrencestyrelsens anbefalinger«. I efteråret 2017 har foreningens politiske gruppe holdt løbende møder med stort set samtlige partiers ordførere på området (og medlemmer af Folketingets erhvervsudvalg) og de fleste politikere har netop bedt os om at kommentere på Konkurrencerådets anbefalinger.

Rapporten kan læses her: Foreningen Fair Bidragssats kommentarer til konkurrenceraadets anbefalinger_19122017.