Fair bidragssats-lovforslag i Folketinget på fredag

På fredag skal Folketingets partier debattere to beslutningsforslag vedrørende dansk realkredit. Det ene (B99) bidrog Fair bidragssats til første udkast til i begyndelsen af marts måned. Heri står blandt andet:

»Forslaget medfører endvidere, at det realkreditinstitut der modtager forbrugeren, maksimalt må kræve en pris for oprettelse af et nyt tilsvarende realkreditlån, der dækker de dokumenterbare administrative omkostninger, der findes ved udstedelse realkreditobligationer hertil«

Læs det hele her. Det er fremsat af Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Dansk Folkeparti er enige

Man bliver positiv overrasket over holdningssammenfaldet med formand i Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl. Han skriver i dag, mandag den 9. maj, i sit ugebrev:

»Prisen på boliglån kan næsten kun gå op. På et tidspunkt må renten jo begynde at stige igen. Så meget desto vigtigere er det, at der ikke herudover kommer større gebyrer på det at have et boliglån begrundet i noget, som ikke holder. Troværdigheden for finanssektoren står på spil. Nykredit kom galt afsted. Så forståelsen må være: Politisk skal vi kæmpe for den særlige og sikre danske realkredit-sektor i en international regulering, der ikke tager tilstrækkelig hensyn til danske interesser. Og realkreditsektoren skal ikke hæve borgernes gebyrer ud over, hvad der er sagligt begrundet i skærpede krav. Hvis disse to ting håndteres, kan vi bevare tilliden til realkreditsektoren samtidig med, at vi undgår for høje gebyrer.
Så bør vi kunne sikre os imod, at den danske realkredit bliver kørt ud på et sidespor!«

Du kan læse Kristian Thulesen Dahls fulde indlæg her.

Det andet beslutningsforslag er fremsat af Enhedslisten for at beskytte dansk realkredit mod kravene fra BASEL IV.