Finanstilsynet: Bankernes formidling af Totalkredit-lån er stadig for dårlig

»Finanstilsynet konstaterede, at det låneformidlende pengeinstitut i 51 pct. af sagerne havde fraveget Totalkredits kreditpolitik eller kreditmæssige guide- lines, uden at Totalkredit havde viden herom. 55 pct. af sagerne havde fejl eller mangler i kundens økonomiske nøgletal, herunder beregning af rådig- hedsbeløb, formueopgørelse og stressberegning i vækstområder. 35 pct. af sagerne fik ændret deres rating med 2 trin eller mere som følge af gennem- gangen.«

Denne redegørelse er fra Finanstilsynets besøg i Totalkredit og stikprøver fra 85 engagementer i december 2017.Den er omtalt på Finanswatch, men ligger i sin fulde længde på Totalkredits egen hjemmeside, sådan som Finanstilsynet kræver det.

Rådgivere er for dårlige

Den viser, at din rådgiver i dit pengeinstitut ikke er dygtig nok til at ‘rådgive om’ (læs: sælge) Totalkredits produkter.
Desuden afslører redegørelsen, at Totalkredit har en solvensoverdækning på over 100 procent.

Solvensbehovet er opgjort til 10,6 %. Hertil skal lægges et bufferkrav på 3,5 %.

I alt et solvenskrav på 14,1 %.
Totalkredits solvens lå den 31. december 2017 på 28,7 %, hvilket er over det dobbelte af realkreditkæmpens solvenskrav.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *