Fokus på sagen: Fair bidragssatser!

På bestyrelsesmødet tirsdag den 3. maj blev ekstraordinær generalforsamling drøftet, og det var ikke de fem tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers holdning at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Det er bestyrelsens holdning at fokusere energien på vores sag mod forhøjede bidragssatser i stedet for interne forhold. (Hvis du alligevel gerne vil læse meddelelsen om mødet den 3. maj, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer desværre valgte at trække sig, kan det læses her).
Efter vores mening er bestyrelsens arbejde at planlægge og koordinere, og støtte medlemmernes kamp for fair bidragssatser, og vi er stolte over de resultater vi sammen har nået hidtil.
Naturligvis er vi åbne over for en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er tilstrækkeligt med medlemmer, som ønsker det. Sådan skal det være.
Det er positivt at se, at der er så meget energi i vores gruppe, hos medlemmerne og i bestyrelsen – og vi opfordrer til at energien bruges dér, hvor den har effekt. Det gør vi!
Venlig hilsen bestyrelsen for Fair bidragssats

3 tanker om “Fokus på sagen: Fair bidragssatser!

  1. Kim Pedersen

    Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 7 medlemmer og to suppleanter. Derfor er bestyrelsen pt ikke komplet i henhold til vedtægterne, og det bør den siddende bestyrelse tage alvorligt.

  2. Chresten Ibsen

    Kommentarerne er taget ad notam. Vi søger at løse udfordringerne bedst muligt – og sikre fortsat stærkt samarbejde i foreningen i fremtiden.

Der er lukket for kommentarer.