Foretræde for realkreditudvalg og ministeren

Vi arbejder i Fair bidragssats lige nu på højtryk for at forberede to vigtige møder torsdag den 30. juni. Her skal Louise Andersen, bestyrelsens repræsentant, og René Poulsen som er medlem af foreningen og aktiv i arbejdsgruppen omkring oprettelsen af en ny kreditforening (med arbejdstitlen Fair Kredit), møde først ekspertudvalget og dernæst erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen for at fremlægge foreningens syn på forhøjelsen af bidragssatserne samt komme med konkrete forslag til, hvordan vi sammen kan sikre forbrugerne og dermed vores nu knapt 2.500 betalende medlemmer samt alle andre ramte boligejere i Danmark fair bidragssatser og fair behandling af realkreditsektoren i fremtiden.

15 minutter og ½ time
Louise og René får 15 minutter til at fremlægge, hvorefter udvalgets 14 medlemmer kan stille spørgsmål. Lidt senere på dagen går turen til Troels Lund Poulsen, der på det seneste har slået på tromme for den danske model overfor BASEL-komitéen (som Danmark ikke er medlem af). Vi vil blandt andet drøfte, hvordan vi sammen kan gøre en indsats for den danske realkreditmodel, men også gøre opmærksom på, hvor lidt konkurrence, der reelt er på markedet for realkreditlån her i Danmark.

Louise Andersen

Louise Andersen (bestyrelsesmedlem) og René Poulsen (arbejdsgruppen for Fair Kredit) mødes torsdag den 30. juni med minister og ekspertudvalg.

Du kan læse udvalgets kommissorium her:
16 03 29 Kommissorium udvalg realkreditmarked