Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af forbrugernes mulighed for at skifte realkreditinstitut

Folketinget pålægger regeringen inden den 15. oktober 2016 at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de fornødne ændringer i administrative forskrifter med henblik på at styrke forbrugerrettigheder i forbindelse med skift af realkreditinstitut. De styrkede forbrugerrettigheder skal medføre, at forbrugerne kan skifte væk fra et realkreditinstitut gebyrfrit ved annoncerede biddragsstigninger og indtil et halvt år efter, at bidragsstigningerne er trådt i kraft.

Forslaget medfører, at det realkreditinstitut, der sætter bidragssatserne op, skal betale omkostningerne ved indfrielse af lån og ophør af kundeforhold. Forslaget medfører endvidere, at det realkreditinstitut der modtager forbrugeren, maksimalt må kræve en pris for oprettelse af et nyt tilsvarende realkreditlån, der dækker de dokumenterbare administrative omkostninger, der findes ved udstedelse realkreditobligationer hertil. Der må i dette tilfælde ikke være nogen form for fortjeneste for realkreditinstituttet i forbindelse med et skifte. Disse forbrugerrettigheder skal kontrolleres af Finanstilsynet.

I særlige tilfælde skal realkreditinstituttet kunne dispenseres fra dette via en godkendelse fra Finanstilsynet i forbindelse med, at lovgivningskrav skaber øget kapitalbehov eller under hensyn til den finansielle stabilitet. Forslaget vil øge forbruger-mobiliteten, konkurrencen og effektiviteten i sektoren.

Beslutningsforslag nr. XX Folketinget 2015-16