Kommer snart – flere vejledninger

Vejledning til oprettelse af klage til Forbrugerombudmanden

Dette er en kort vejledning i hvordan jeg selv har lavet min klage i forbindelse med Totalkredit’s annoncerede ændring af bidragssatsen.
Jeg kan ikke tage ansvar for indhold eller dele af indholdet af dette dokument, men håber at det kan hjælpe dem som ønsker at klage.
Før du går i gang vil jeg anbefale at du som minimum har klaget til din bank (som er dem som typisk har udstedt lånet eller lånene til dig). Du kan ganske enkelt skrive til dem at du vil klage over den annoncerede forhøjelse af bidragssatsen og ønsker ændringen annuleret. Med stor sandsynlighed vil du blive ringet op af en banksælger som beklager at han intet kan gøre. Med dette svar i hånden kan du gå videre.

Gå til ” http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Om-Forbrugerombudsmanden/Klageformular

Klik på knappen:

Vælg det nederste punkt og klik ’Næste’

Vælg nederste punkt og klik ’Næste’

Nu skal du have dit NemID klar, klik ’Log på og udfyld klageformular’:

På næste side skal du klikke på knappen ’Log på privat’ ude til højre:

Udfyld felterne med din klage og klik ’videre’:

For nemheds skyld har jeg vedlagt min klage som du er velkommen til at kopiere og genbruge i din egen klage:

Beskrev og begrund din klage:
Jeg fremlægger hermed klage over TotalKredit’s annoncerede forhøjelse af bidragssatsen på deres realkreditlån. Efter min bedste overbevisning har firmaet intet belæg for den forelagte forhøjelse. Satsen er forhøjet 1. oktober 2013, 1. januar 2015 og nu igen 1. oktober 2016. Der foreligger ingen konkrete argumenter som må vurderes at være etisk, moralsk eller sagligt funderede hvorfor det er min påstand at forhøjelsen ligger langt ud over det rimelige. Når man gennemgår firmaernes seneste regnskaber, sammenholdt med de af myndighederne fremlagte krav til soliditet må firmaert vurderes til i høj grad at overholde kravene hvorfor det efter min bedste overbevisning er usandt at de hæver satserne for at leve op til myndighedernes krav.
Jeg er klar over at jeg ved optagelsen af lånet har accepteret at Totalkredit kan fastsætte størrelse på bidraget efter deres forgodtbefindende, men jeg finder at der må være en rimelighed i ændringerne. Det er ikke rimeligt at satsen er blevet mangedoblet over nu 3 gange indenfor ganske kort tid. Derfor mener jeg at firmaet bryder med rimelighed-princippet.

Hvad kunne du tænke dig, at Forbrugerombudsmanden skal gøre?
Forbrugerombudsmanden bedes gå ind i sagen og som minimum sørge for at få belyst og valideret det af Totalkredit forelagte grundlag for forhøjelsen. Dog helst få stoppet denne ufunderede forhøjelse af satsen.

Udfyld næste vindue som anvist og klik ’Videre’:

Sørg for at alle felter markeret med * er udfyldt og klik ’Videre’:

Vælg det første punkt og klik ’Videre’:

Du behøver ikke vedlægge dokumentation. Klik ’Videre’:

Klik ’Indsend klage’:

Din klage er nu registreret og netop din deltagelse kan forhåbentlig være med til at lægge så stort pres på Totalkredit at de vælger at droppe den annoncerede forhøjelse af bidragssatsen.