Aktiviteter

Hvad sker der lige nu og i fremtiden i Foreningen Fair Bidragssats.


Torsdag d. 30. juni

Torsdag d. 30. juni deltager Forening Fair Bidragssats i to vigtige møder i København. Her skal Louise Andersen, bestyrelsens repræsentant, og René Poulsen, som er medlem af foreningen og aktiv i arbejdsgruppen omkring oprettelsen af en ny kreditforening (med arbejdstitlen Fair Kredit), møde først ekspertudvalget og dernæst erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen for at fremlægge foreningens syn på forhøjelsen af bidragssatserne samt komme med konkrete forslag til, hvordan vi sammen kan sikre forbrugerne og dermed vores nu knapt 2.500 betalende medlemmer samt alle andre ramte boligejere i Danmark fair bidragssatser og fair behandling af realkreditsektoren i fremtiden.

Læs mere under nyheder her