Foreningen Fair Bidragssats indkalder hermed til generalforsamling, søndag den 23. april klokken 14:00 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af vedtægtsændringer
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Afprøvning af eksklusion af Kim Paulsen, afstemning (indsendt af Kim Paulsen)
  2. Fremlæggelse af forslag til finansiering (sikkerhedsstillelse) til høring, afstemning (indsendt af Hans Jørgen Kirkeby og Inger Kehlet)
  3. Belønning til Admins, der ikke er i bestyrelsen, afstemning (Indsendt af Kirsten Vagn Nielsen)
  4. Oprettelse af lokalforeninger rundt om i landet, frivillige kan melde sig (Indsendt af Kirsten Vagn Nielsen)
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  (2-4 suppleanter, hvis vedtægtsændringerne vedtages)
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 10. Eventuelt

 

Vedr. punkt 4: Download vedtægtsændringerne: Vedtægter_for_foreningen_ændringsforslag_20170422.pdf. På Facebook medlemsside ligger filen som Word dokument med “Track Changes”.

Vedr. punkt 5.1: Kim Paulsen blev ekskluderet af foreningen Fair Bidragssats i 2016, og Kim har ret til at forlange eksklusionen prøvet på den førstkommende generalforsamling.

Vedr. punkt 5.2: Punktet er fremsat Hans Jørgen Kirkeby og Inger Kehlet, der ønsker at afholde en høring som Foreningen Fair Bidragssats skal stille garantibeløb på kr. 40.000 til rådighed for. Forslaget er sendt direkte til generalforsamlingen udenom bestyrelsen.

Vedr. punkt 8: Først skal vi afgøre, hvordan der stemmes til bestyrelsen:

 1. Max 5 stemmer per medlem
 2. Kun 1 stemme per medlem
 3. Samme antal stemmer som der er i spil

Til info, så er den samlede bestyrelse på valg. Det skyldes, at den siddende bestyrelse er valgt ind under to grundlæggende forskellige valgsystemer: Den stiftende GF anvendtes een stemme per fremmødt deltager og der var mulighed for at fjernstemme via SMS, og på den ekstraordinære GF kunne hvert medlem afgive samme antal stemmer som der var ledige pladser til besættelse i bestyrelsen, og fjernstemmer var ikke muligt. For at undgå udredning vedr. problemstillingen, stiller den samlede bestyrelse op til valg.