Indkaldelse til generalforsamling 2018

Medlemmer af foreningen Fair Bidragssats indkaldes hermed til den årlige generalforsamling.
Det foregår på Gyngen i Aarhus, Mejlgade 53, 8000 Aarhus C., søndag den 15. april, klokken 14 – 17. Tilmelding på info@fairbidragssats.dk.

Bestyrelsen bestræber sig på, at generalforsamlingen bliver en levende og god debat om bidragssatserne, om hvordan vi kan ændre på systemet, hvilke indsatser, vi kan gøre, samt en snak om medlemsdemokratiet – eller mangel på samme – i Nykredit-koncernen. KOM og vær med til at holde dampen oppe.

Overvej også gerne, om du kunne tænke dig at stille op til valget af bestyrelse eller som suppleant eller revisorer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og [2] stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse – godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag og åben debat om foreningens mål og opgaver for 2018.
5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsens forslag: fortsat 100,- kr)
6. Godkendelse af budget
7. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og [op til] 4 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger forud for den ordinære generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling skal afholdes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *