Indkaldelse til generalforsamling 2019

Medlemmer af foreningen Fair Bidragssats indkaldes hermed til den årlige generalforsamling.
Det foregår søndag den 28. april klokken 12:30 – 15:30 på Haslevej 17, 8230 Åbyhøj.
(Hos Læge Asger Dalmose).

Foreningen er vært ved lidt at spise og drikke. Tilmelding sker per mail til chresten@fairbidragssats.dk.

Bestyrelsen bestræber sig på, at generalforsamlingen bliver en levende og god debat om valgene hos Forenet Kredit. En idéudvikling frem mod næste års arbejde og en god mulighed for at møde de gode kræfter i Fair Bidragssats.

 

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Idéudvikling: Hvor skal fokus være i 2019 – 2020? V/ formand Chresten H. Ibsen

Gennemgang af idéer fra 2018.
Flere idéer?
Prioritering med fødderne / Nedsættelse af udvalg, som vil arbejde med en enkelt idé.

3. Generalforsamling

3.1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

3.2. Formandens beretning (v. formand Chresten H. Ibsen)

3.3. Regnskabsaflæggelse (v. kasserer Bo Grenaae Hansen)
3.4. Behandling af indkomne forslag: Send eventuelle forslag til formanden på: chresten@fairbidragssats.dk
3.5. Fastsættelse af kontingent (forslag: uændret)
3.6. Fremlæggelse og godkendelse af budget (v. kasserer Bo Grenaae Hansen)

3.7. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen er slut eller ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Send en mail til chresten@fairbidragssats.dk, hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen i Fair Bidragssats. Kandidater bedes melde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen (14. april).

3.8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

3.9. Eventuelt

4. Tak for i år

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger forud for den ordinære generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling skal afholdes. Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer.

1 tanke om “Indkaldelse til generalforsamling 2019

  1. Lene Hornbek Eriksen Svar

    Jeg vil gerne stille forslag om, at vi arbejder for, at vurderingen af ens ejendom, i forbindelse med låntagning, for fremtiden bliver mere reel, hvor den nu forekommer at være vilkårlig eller måske ligefrem subjektiv i pengeinstituttets favør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *