Indkaldelse til generalforsamling 2021

Medlemmer af foreningen Fair Bidragssats indkaldes hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen i Fair Bidragssats 2021 holdes søndag d. 12. december 2021 klokken 13 – 16 hos Sager der samler, N.J. Fjordsgade 2 bygning D, 8000 Aarhus C.

Tilmelding (senest lørdag den 11. december) er nødvendig og skal ske per mail til: info@fairbidragssats.dk

Kom og vær med til at vise vejen videre for Fair Bidragssats.

Foreningen er vært ved lidt at spise og drikke.

Bestyrelsen bestræber sig på, at generalforsamlingen har rum til en levende og god debat.

Program og dagsorden:

 • Velkommen
 • Generalforsamling
  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen er slut eller ved førstkommende bestyrelsesmøde.
   Send en mail til chresten@fairbidragssats.dk, hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen i Fair Bidragssats. Kandidater bedes melde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen (28. november)
  • Valg af op til 2 revisorer og eventuelt en revisorsuppleant
  • Eventuelt

Ændringer i programmet kan forekomme.

Læs vedtægter her

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger forud for den ordinære generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling skal afholdes.

1 tanke om “Indkaldelse til generalforsamling 2021

 1. Bent Kristensen Svar

  Hej Fair Bidragssats

  Jeg kommer, for nærværende, til Generalforsamling den 12.12.2021.

  Med venlig hilsen
  Bent Kristensen
  Næstved

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *