Kære erhvervsordførere,

På vegne af Facebookgruppen ’Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit’ fremsender vi denne opfordring til jer inden jeres møde med Nykredit og i forligskredsen om bankpakkerne. Den er kort og overskuelig, så jeg håber, I når at gå den igennem før mødet i morgen, fredag den 4. marts.

Vi ønsker at sikre en fair bidragssats, fair vilkår for kreditforeningskunder og en realkreditsektor der er gennemskuelig for kunderne. Brevet indeholder resultaterne af en afstemning, afholdt i dag, for at tydeliggøre de berørte parters – nemlig kunderne og borgernes – syn på, hvad en fair realkreditlovgivning bør indeholde. Så kan I jo også nå at få folkets stemme med i mappen, når I mødes.

På vegne af Facebookgruppen ’Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit’ fremsender vi denne opfordring til jer inden jeres møde med Nykredit og i forligskredsen om bankpakkerne.

Kære erhvervsordførere,

Vi ønsker at sikre en realkreditsektor der er gennemskuelig for kunderne, hvor man kan forvente at en aftale mellem låntager og –giver er en aftale og som er stabil. Vi er derfor bekymrede for den børsnotering der ønskes foretaget og de ekstreme bidragssatser der følger i kølvandet på den.

Vores krav

Vi har foretaget en afstemning blandt vores medlemmer i gruppen og har fået klare tilkendegivelser, der gør os i stand til at gå til jer med klare bud på, hvad vi synes I bør gøre som Folketing og hvad vi vil sende som krav til Repræsentantskabet i Foreningen Nykredit.

Som det fremgår af afstemningen er det tydeligt at:

 1. Vi ønsker en lov, der sikrer et loft over bidragssatser i allerede indgåede låneaftaler. Kun i helt særlige tilfælde må realkreditinstitutterne øge og her foreslår vi at Finanstilsynet skal godkende sådanne hævelser af bidragssatserne
 2. Vi ønsker at repræsentantskabet i Foreningen Nykredit får Nykredit og Totalkredit til at trække de øgede bidragssatser tilbage
 3. Vi ønsker en lov mod øgede kursfradrag for kunder, der skifter mellem realkreditinstitutter
 4. Valgkort skal fremsendes direkte til alle medlemmer af Nykredit og kunder i Totalkredit, når der er valghandling i Foreningen Nykredit (modsat nu, hvor Totelkreditkunder skal tilmelde sig for at blive medlemmer og alle medlemmer skal tilmelde sig valgarrangementer for at stemme)
 5. Repræsentantskabet i Nykredit skal trække børsnoteringen tilbage
 6. Ved væsentlige ændringer i lånet skal låntager have mulighed for at kunne indløse sit lån til kurs 100 for at bringe kundeforholdet til ophør

Om børsnoteringen og kapitalkravene til Nykredit/Totalkredit

Når Nykredit beregner sit øgede kapitalkrav, sker det på forventede EU-krav, som ikke er tæt på at blive vedtagede eller implementerede. Mange eksperter i sektoren har konstateret, at NYK opfylder de nuværende kapitalkrav. Blandt andet Jesper Rangvid og økonomerne bag Økonomisk Ugebrev.

Uanset hvor kvalificerede beregninger Nykredit fremlægger, er det altså vigtigt at huske, at det sker på et ukendt fremtidigt grundlag, som ingen af deres konkurrenter vel at mærke føler anledning til at reagere på.

Er det rimeligt at polstre sig “forud” når det betyder, at låntagerne er så hårdt ramt, at det er den årlige ferie med børnene eller andre større poster hos husholdningerne pengene kommer fra? Det tvivler vi på og derfor håber vi, at I vil implementere lovgivning, der sikrer at de gebyrstigninger der er foretaget eller kan foretages i fremtiden af Nykredit eller andre realkreditselskaber ikke kan gennemføres.

Dokumentation for medlemmernes ønsker

Nedenstående figur illustrerer hvilke krav medlemmerne ønsker at politikere og repræsentanter i Foreningen Nykredit arbejder for. De er yderligere forklarede i næste tabel, der også viser hvor mange medlemmer, der har svaret på de enkelte kategorier.

Andel af kunder, der bakker op om forskellige løsningsforslag til gebyrproblemerne i Nykredit/Totalkredit

Kilde: Afstemning i Facebookgruppen ’Kritiske Interessenter i Nykredit og Totalkredit’ 2. marts 2016, kl. 13:31 (afstemning har kørt i 16 timer) Kilde: Afstemning i Facebookgruppen ’Kritiske Interessenter i Nykredit og Totalkredit’ 2. marts 2016, kl. 13:31 (afstemning har kørt i 16 timer)

 

 

12 tanker om “Kære erhvervsordførere,

 1. Nina Hennings

  Stop den beslutning om at vi forbrugere, der har tegnet en kontrakt med et fast gebyr/ bidragsprocent , pludseligt uden reel grund kan få så voldsomme stigninger!!

 2. Keld Rasmussen

  Tilsluttet mig fuldt ud forbrugergruppens fremlægning.

 3. Keld Rasmussen

  Tilslutter mig fuldt ud forbrugergruppens fremlægning… /keld.

 4. Anders Jeppesen

  Den eneste lovgivning der er brug for er en sikring for forbrugeren så man kan skifte realkredit institut uden at det koster en bondgård.
  Denne kan være baseret på lånstørrelse (større lån = større udgift), og bankerne kan så forhandle med kunden om størrelsen af bidragssatsen i forhold til størrelsen af udgiften ved at flytte sit realkredit lån.

 5. søren

  Sandheden er at Nykredit længe har ønsket, at hæve bidragssatserne. De har tabt i højesteret, og de må ikke hæve bidragssatserne på Nykredit lån.

  Derfor har Nykredit for nogle år tilbage lukket for udstedelse af nye Nykreditlån til alle deres privatkunder. Og kun tilbudt Totalkreditlån, som de så har hævet bidragssatserne på ad flere omgange.

  For det første er det underligt at Nykredit taber sagen i højesteret, men godt kan tillade sig at tvinge gl. Nykreditkunder over til Totalkreditlån, som de så hæver bidragssatserne på.

  For det andet så burde politkkerne lovgive om flytning af eksisterende obligationslån. Forstået på den måde at det skal være muligt, at flytte et eksisterende obligationslån til andet realkreditinstitut. Det skal kunne flyttes uden, at man skal indfrie og optage nyt lån. Det skal kunne flyttes på uændrede vilkår imellem 2 ligeværdige obligationsserier, så man reelt bare skifter administrator på ens obligationslån.

  For det tredie så glemmer mange, at det er alle tabene fra Nykredit Bank og Forstædernes Bank, som har drænet pengetanken i det kundeejene Nykredit.

 6. I. Christensen

  Kære erhvervsordførere, det undrer mig, at der ikke er større focus på, at bidragssatsernes himmelflugt på sigt fører til lavere vækst, arbejdsløshed, tvangsauktioner, lavere huspriser etc.. De mange milliarder, der ryger i Nykredit/Totalkredits kasser, bliver sparet i butikkerne, til vedligehold, til forlystelser osv. – ergo rammes hele samfundet – især erhvervslivet! Turisterhvervet har endnu ikke ytret sig i denne sag, men det er da en kendsgerning at mange sommerhusejere bliver ramt af gevaldige stigninger i bidragssatsen, som de er nødt til at lægge oveni udlejningspriserne. Dette er ikke kun husejernes problem, det er alles problem.

 7. N. Backstrom

  Nykredits argument for bidragsstigningen, nødvendigheden af ekstra polstring, er stort set løgn, hvis man skal tro denne artikel på TV2.dk: http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-03-her-er-nykredits-hemmelige-plan-vil-undgaa-politisk-indgriben

  Det er derimod at give 83% af den forventede ekstra indtægt til bankerne. Men der er vel heller ikke noget nyt i at en top-chef afleverer en løgn for at retfærdiggøre sine beslutninger.

  Uddrag:
  •På mødet vil Michael Rasmussen fremlægge den samlede forhøjelse for Nykredit og Totalkredits stigning i bidragssatserne. Den samlede stigning fra en gennemsnitlig bidragsprocent fra 0,73 procent til 0,88 procent. Den forholdsvis lille gennemsnitlige stigning skyldes, at der er store stigninger til F1 lån og andre korte lån uden afdrag, mens boligejere med fastforrentede lån eller F5 lån med afdrag får næsten ingen eller kun en meget lille stigning. I alt vil prisstigningerne forbedre Nykredits bundlinje med 600 millioner kroner, mens Nykredits Totalkreditpartnere får 500 millioner kroner. Det har netop været et af kritikpunkterne, at bankerne også skal have del i gevinsten.

 8. Søren Hansen

  Det skal være enkelt, at skifte administrator på ens realkreditlån. Og det vil kræve at politikerne lovgiver om forenkling af institutskifte.

  I skal ønske at politikerne af konkurrencehensyn indfører mulighed for, at man kan flytte sit eksisterende obligationslån på uændrede rente og løbetidsvilkår. Kort sagt skal processen med, at indfrie (med potentielt kurstab) og optage nyt lån med gebyrer, kursskæring og lånesagsgebyrer udgå. Det skal være muligt at flytte sit lån fra Totalkredit til andet institut ved blot, at det nye institut kreditvurderer dig og overtager dit låns obligationslån restgæld og skifter fondkoden ud med den af ders egen der matcher på lånetype, rente og løbetid.

  Jeg har fx et fastforrentet 2 procent 2047 uden afdrag i Totalkredit. Det skal da være muligt at flytte det til 2 procent 2047 uden afdrag i BRF hvis BRF vil have mig som kunde.

  Og lad da så BRF fastsætte en fair pris for dette enkle fondskodeskift. Gebyr til Nykredit for fondskodeskiftet skal modsvare at de reelt intet bidrager med i denne proces. Det skal være modtagende realkreditselskab, der afholder fondskodeskifteomkostningerne.

 9. Alex Thomsen

  Jeg hjalp min datter i forbindelse med køb af lejlighed,
  låne tilbud 21.01.2016 fra Total kredit i spar Nord ,
  Lånet bliver effektueret den 22.2 gennem Spar Nord i Total kredit,
  2 dage modtager hun brev om stigning på kr. 510 pr kvartal pr 1/7 – men.. LÆS DATERET 16.02.2016
  altså DETTE BREV HAR DE GEMT PÅ OG SENDER FØRST AFSTED DA HUN HAR TRYKKET PÅ KNAPPEN.
  det vil jeg mene er at betragte som bondefangeri, og ville i alle andre henseender kunne ophæve en handel og aftale.

 10. Helle

  Tilslutter mig fuldt ud forbrugergruppens fremlægning.

 11. Niels Hannibalsen

  Jeg ser gerne at der skabes mere konkurrence på realkreditområdet (flere udbydere) og at det gøres nemmere at skifte mellem Realkreditinstitutter, jeg en enkelt måde at muliggøre begge dele på er en lovændring, sådan at alle realkreditinstitutter benytter de samme obligationsserier.

  Så kan du som låntager blot skifte institut uden at skulle forholde dig til køb/salg af obligationer.
  Et nyt institut ville kunne udstede i anerkendte obligationsserier fra dag 1

 12. Lars Schacht

  Det store problem med Totalkredits aftale med de ca 60 banker, er at de skal have omtrent halvdelen af kundernes bidrag i hele lånets løbetid.
  Så for at kunne dække Nykredits “polstring” bliver prisen dobbelt op 🙁

Der er lukket for kommentarer.