Nykredit bør sende bidragssatserne tilbage

Nykredit har netop offentliggjort et rekordregnskab på 5,3 milliarder kroner.

Det skriver medierne i dag, og samtidig er det kommet frem, at Nykredits datterselskab, Totalkredit har haft kundetilgang på ikke færre end 18.000 nye kunder.

»Det er et flot resultat. Men man må også gå ud fra, at det ikke er så svært at tjene penge, når man har snablen direkte nede i kundernes lommer. Og det har realkreditselskaberne. Så vi er ikke imponerede over indsatsen,« siger Flemming Trap, som er formand for Fair Bidragssats.

 

Nykredit regnskab 2015-16

 

 

Resultatet i 2016 er på samme niveau som i 2015 – altså “Kerneforretningen”

I 2015 var resultatet af kerneforretningen 5,6 mia og i 2016 var den steget til 5,8. De øvrige regnskabsmæssige detaljer kræver en dybere gennemgang. Der er afsat ialt 250 mio til omstruktureringer, og det kan man gætte på er fratrædelsesordninger.

Uden at tage stilling til beløbets størrelse, mener Fair Bidragssats, at det er godt at Nykredit kan tjene penge, for så er der ikke behov for en børsnotering.

»Selv uden bidragsstigningerne i 2016, er Nykredit i stand til at tjene gode penge på sin kerneforretning – og det bekræfter jo hvad vi har sagt hele tiden. Derfor fortsætter vi med at insistere på en tilbagerulning af bidragssatserne,” siger han.

18.000 nye kunder?

De 18.000 nye kunder har tilsyneladende ikke bragt meget ind til Nykredit, hvilket man kan undre sig over, når der samtidigt har været en betydelig merindtægt på bidragssatserne i sidste del af 2016. Merindtægten burde være en forholdsmæssig andel af den 1 mia kroner om året som de nye bidragssatser skulle indbringe.

Man kan spørge sig selv, hvorfor Nykredit får så mange nye kunder i deres Totalkredit-selskab, når nu image og tillid til selskabet er faldet drastisk. Det kan skyldes flere ting, men mest oplagt er nok, at der ikke har været reel konkurrence i markedet. Faktum er at kun et enkelt realkreditselskab undlod at sætte priserne op, og det med et beskedent løfte om, at bidragssatserne ikke ville stige i resten af 2016.

Læs hele Nykredits årsrapport for 2016