Nyt hold med gammel rygrad

shutterstock_192294059Fair bidragssats holdt – på baggrund af et ønske blandt en del medlemmer – i dag, søndag den 28. august – ekstraordinær generalforsamling (XGF). Her blev den eksisterende bestyrelse på kun 3 medlemmer suppleret op og konstitueret påny, og det var en glad formand, der efter generalforsamlingen atter kunne mønstre en fuldtallig bestyrelse inklusiv to nye suppleanter. Kim Hendry ledede XGF i god stil og holdt tiden – selv med plads til god debat undervejs. Desuden holdt arbejdsgruppen for Fair realkredit et godt og solidt indlæg om gruppens arbejde hidtil. Det kommer vi til at høre mere til!
De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen blev: Kim Paulsen, Kirsten Vang Nielsen, Ib Lunde Rasmussen og Kim Voigt Juhlin. Som suppleanter valgtes Palle Hansborg og Helen Holmgaard.

Formand fortsat formand
Umiddelbart efter generalforsamlingen satte bestyrelsen sig sammen for at konstituere sig. Her var alle på valg og tillidsposterne blev som følger:
Formand Chresten Heesgård Ibsen, næstformand Flemming Trap, sekretær Kim Voigt Juhlin. Louise Andersen, som var fungerende kasserer overlod posten til Ib Lunde Rasmussen.
Første opgaver er allerede drøftet, idet foreningen lynsnart skal være klar til at reagere på konklusionerne når udvalget for granskning af realkreditsektoren på torsdag (den 1. september) afgiver sine konklusioner til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Nye opgaver i 2016 – 2017
Under punktet aktiviteter i 2016 og 2017 blev medlemmerne spurgt om input til det kommende års indsats. Her kom gode forslag fra forsamlingen. De vil – sammen med tidligere indsendte forslag blive taget op allerede i næste uge, når bestyrelsen mødes første gang.

Når referatet er godkendt af bestyrelsen vil du kunne læse det her på vores hjemmeside under punktet Foreningen>>møder i foreningen>>referater.

1 tanke om “Nyt hold med gammel rygrad

  1. Bent Kristensen

    En stor tak til de nye medlemmer af bestyrelsen. (Indrømmet: Mine evner rækker ikke til bestyrelsesarbejde). En endnu større tak til hele holdet bag Fair Bidragssats. Ser med interesse frem til at følge det videre arbejde, og håber det bliver givtigt for alle os.
    Mvh. Bent Kristensen

Der er lukket for kommentarer.