DINE RETTIGHEDER
Efter EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har personer, der registreres, nogle rettigheder. Både forordningen og databeskyttelsesloven gælder for foreningen Fair Bidragssats.

Det betyder, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores IT-system (oplysninger som for eksempel dit navn og din adresse), og fordi vores medlemssystem i vidt omfang foregår elektronisk.
Du har ret til at få at vide:
– at vi har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i vores IT-system – det ved du nu
– hvilke oplysninger om dig vi har modtaget og brugt i vores registrering
– hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv).

Du har også ret til at se oplysningerne.
Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de fx. er forkerte eller giver
et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

VORES INDSAMLING AF OPLYSNINGER
Vi registrerer som udgangspunkt navn, email, telefonnummer, kontooplysninger og adresse på alle, som tilmelder sig, i vores elektroniske adresseregister. Det er kun de informationer, du selv indberetter til os, når du registrerer dig som medlem, vi opbevarer. De opbevares kun i den periode, du er medlem. Herefter slettes de.

Det samme gælder, hvis du har tilmeldt dig foreningens nyhedsmail. Her har vi kun de data, som du selv har indtastet – typisk navn samt e-mailadresse. Du kan altid framelde dig vores nyhedsmail via linket ‘frameld nyhedmail’ i bunden af den enkelte mail, du modtager. Eller ved direkte henvendelse til foreningen på info@fairbidragssats.dk.

Vi registrerer også i nødvendigt omfang personer, som er omtalt i klager til Nævnet Boligaffairs.

Vi registrerer oplysningerne af hensyn til vores medlemshåndtering.
Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er ombudsmandsloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1.
Information om dine rettigheder

OPBEVARING OG OFFENTLIGGØRELSE
Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe du er medlem.

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen
til at ringe til os. Oplys gerne dokumentnummeret
– det står øverst til højre i brevet.
Tlf. +45 3165 0189

KLAGEADGANG
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over
indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
dt@datatilsynet.dk
Tlf. +45 33 19 32 00
Du kan skrive til Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk.

Flere oplysninger
Find flere oplysninger om databeskyttelsesforordningen,
databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside,
datatilsynet.dk.
Databeskyttelsesrådgiver
Fair Bidragssats har udpeget en databeskyttelsesrådgiver.
Han hedder Chresten H. Ibsen og kan kontaktes på:
chresten@fairbidragssats.dk og tlf. +45 3165 0189