Straffesag mod Totalkredit for vildledende markedsføring

Københavns Byret

Den offentlige anklager er repræsenteret ved Mai Hansen, chefkonsulent fra Forbrugerombudsmanden
Sagen er anlagt som en straffesag med mulig bødestraf (der tilfalder statskassen).
Bemærkelsesværdig er sagen opdelt i to “gerningsperioder”: 2012-14 samt 2014-16. Det kan skabe lidt forvirring, men jeg forsøger at holde det samlet i beskrivelsen.

Ulige kamp?
På anklagerens side sidder Mai alene ved bordet, og bagved sidder 3 personer fra Forbrugerombudsmanden.
På forsvaret side sidder advokat Henriette og erklærer, at “tiltalte nægter sig skyldig” ved siden af sidder Søren Hofmann Christensen, chef for Nykredit og Totalkredits fælles juridiske enhed og Camilla Holm, adm. dir. Totalkredit. Bagved sidder yderligere medarbejdere fra Totalkredit samt 3 fra advokatfirmaet.

Der er ca. 10 års forskel i gennemsnitsalderen på de to sider, og dvs. ca. 10 år mere erhvervserfaring.

Anklageren har et omfattende klage- og dokumentmateriale, der skal gennemgås for sagen. Forsvaren beder om, at også andre tilsyneladende uvæsentlige afsnit læses op, hvilket anklageren gør. Forsvarens stil er kort, præcis og afbrydende.
Dommeren Lena er ca. 45-55 år gammel og virker helt fortrolig med sit hverv.
Centralt i sagen er Totalkredits produktark, der indeholder tekster som “med fast rente kender du ydelsen på dit lån i hele løbetiden”. Der er enighed imellem parterne om, at disse ark har været der i gerningsperioden og der er enighed om indholdet. Der er uenighed om, hvorvidt formuleringerne er vildledende.

Klagesager i to omgange
Særligt tre klager fra borgere læses op: Søren Peter Gregersen, Christian Reiche Falch og Jesper Vork Nielsen.
Søren klagede allerede i 2010 over dette problem med at “ydelsen er kendt i hele lånets løbetid”, og at det er misvisende markedsføring. Han skrev igen i 2016 omkring samme sag, og at de netop havde valgt fast forrentet lån, fordi de vægter sikkerhed højt.
Forbrugerombudsmanden bad Søren om at klage skriftligt til Totalkredit først, og herefter videre til Finanstilsynet. Finanstilsynet modtog Sørens klage den 5. april 2010
Finanstilsynet skrev til Totalkredit om den vildledende markedsføring, hvor væsentlige informationer udelades. Det var den 23. marts (sikkert i 2010, red.)
Totalkredit svarer tilbage den 26. marts 2010, at de ikke synes at de er vildledende og søger at påvirke kundens produktvalg. Desuden gør RK, BRF og Nordea Kredit det samme.
Finanstilsynet svarer den 10. maj 2010, at de godt kan se at der anvendes samme tekst i de forskellige realkreditinstitutter, og de derfor ville tage det op med de to brancheforeinger.
Mødet med brancheforeningerne. Realrådet og Realkreditforeningen, var den 9. juni 2010. Her var der enighed om ikke at foretage sig noget, da der kun var tale om en enkelt klage.

Anden omgang klagesager
Den 15. juni 2016 skriver Finanstilsynet til Totalkredit og beder om en redegørelse på baggrund af de mange klager, Finanstilsynet har modtaget fra utilfredse kunder (ca. 200 har klaget).

Hvornår blev produktarket ændret?
Den 11. marts 2016 ændrede Totalkredit deres produktark, så der nu står at også bidragssatsen kan ændres for fastforrentede lån.
Den 23. marts 2016 havde Sydbank fortsat reference til Totalkredits hjemmesides produktark (altså er produktarket ikke nedtaget fra Totalkredits hjemmeside). Sydbank er Danmarks 4. største bank.
Den 19. april skriver Totalkredit ud til samtlige samarbejdsbanker om at slette gamle produktark og linke direkte til Totalkredits hjemmeside.
Den 25. april 2016 havde Salling Bank fortsat reference til Totalkredits hjemmesides produktark (altså er produktarket ikke nedtaget fra Totalkredits hjemmeside). Salling Bank er kategoriseret som værende en af de større banker i Danmark.
I alt har der været 5 versioner af produktarket.
Samme formulering anvendes på det rådgivningsark som samtlige kunder udfylder efter endt rådgivning i banken.
Låntager og indklager, Jesper Vork Nielsen, dokumenterede overfor Forbrugerombudsmanden, at han havde modtaget rådgivningsarket med den misvisende formulering den 19. januar 2012.
Totalkredit mener at de har indført nyt rådgivningsark den 28. maj 2013, hvor der står at bidragssatsen kan være stigende.

Bemærk, at forskellen på produktark og rådgivningsark, er at produktarket indgår forud for valg af produkt og rådgivningsarket anvendes efter rådgivningen. Totalkredit har altså ikke fundet det nødvendigt at opdatere produktarket, selvom det andet blev opdateret. Red.

Indklager, Lund Hammer, klager til Realkreditankenævnet, der afviser klagen med henvisning til både indgået låneaftale samt produktarket. Det medgives, at formuleringen er uheldig, men at det ligger under Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden.
Totalkredits forsvarsadvokat gennemgik skærmbilleder fra de øvrige realkreditinstitutter, der viste at de havde samme formuleringer som Totalkredit nu anklages for at være misvisende. “De gør jo det samme”.

Opgørelse fra Totalkredit for fastforrentede lån
Kun gerningsperioden er medtaget (opdelt i to perioder)

  • Antal nye lån plus refinansiering: 93.000 + 145.000
  • Antal lån, der er berørt af bidragssatsstigningerne: 68.000 + 52.000
  • Ekstra indtjening: 12,3 + 19,4 mio kroner

Altså har Totalkredit indtjent kr. 31,7 mio kroner ekstra på bidragssatser på fastforrentede lån alene i gerningsperioden (2012 – 2016)

Afhøringer
Camilla Holm, adm.dir. udtalte som partsvidne, at produktarkene ikke udgør noget væsentligt element i Totalkredits salg og markedsføring.
Det fremgik også, at det er Totalkredits ansvar at levere rådgivningsmaterialer til de samarbejdende banker.
Side 41 i årsrapporten 2015 fremgår den samlede liste af samarbejdende banker, hvor Sydbank også er med som Danmarks 4. største bank.

Camilla Holm kunne ikke forklare sig

Anklageren spurgte, hvorfor et tilsyneladende irrelevant produktark, alligevel gennemgik 5 revideringer. Camilla Holm kunne forklare hvorfor, andet end at det var en hurtig intern proces at opdatere produktarkene. Tilsvarende kunne Camilla Holm ikke forklare, hvorfor man ikke havde valgt at opdatere produktarket, når man nu odaterede rådgivningsarket den 28. maj 2013.
Søren Hoffman er juridisk direktør med ansættelse både i Totalkredit og Nykredit. Han forklarede lidt om de fælles stabsfunktioner, der er mellem Nykredit og Totalkredit.

Næste retsmøde er torsdag den 18. maj 2017, kl 9:30 i Københavns Byret, sal 4.
Det er offentligt, så kom og vær med!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *