Vi har brug for en ny realkreditforening

kim-paulsen_best-fair-bidragssats_400px_8387

Af Kim Paulsen, økonom og bestyrelsesmedlem, Fair Bidragssats

Vi har behov for at nedbryde `oligopolet´ på realkreditmarkedet, hvor mere end 1 million private låntagere i de seneste år har oplevet meget store stigninger i gebyrerne; – de såkaldte bidragssatser. Øget konkurrence vil give lavere bidragssatser. Fair Bidragssats har én vision om at stifte en ny, låntagerstyret realkreditforening med lave bidragssatser, der kan byde de nuværende realkreditaktieselskaber op til dans om satserne.

Efter finanskrisen faldt renteniveauet ganske betydeligt og bankerne ledte efter nye indtægtskilder. Det har konkret taget form af et stærkt stigende antal af gebyrer. Der betales efterhånden gebyrer på næsten alle bankydelser lige fra at oprette en konto i en bank til at få et nyt kreditkort. De enkelte gebyrer har samtidig haft en tendens til at stige kraftige end den almindelige prisudvikling.

Denne udvikling er i nu gået ind i en mere avanceret fase, hvor de største banker her i landet opretter finansielle supermarkeder, som foruden traditionelle bankprodukter tilbyder forsikring, pension og realkreditlån. På realkreditområdet er det seneste eksempel Jyske Bank koncernens overtagelse og kontrol over BRFkredit A/S efter fusionen i 2015.

Ingen konkurrence

På bankområdet er der trods nogle få dominerende storbanker, som Danske Bank og Nordea, stadig en vis form for konkurrence fordi, der eksisterer en stor underskov af mellemstore, landsdækkende banker og mindre, lokale banker og sparekasser.

På realkreditområdet er markedsformen helt anderledes med nogle få store aktører, som ikke er udsat for konkurrence. Markedsformen er ”et klassisk oligopol” og betyder, at prisdannelsen ofte vil være præget af neutraliseret konkurrence. En aktør sætter prisen og de andre følger efter med en vis tidsmæssig forskydning. Det er netop, hvad vi oplevet, når realkreditaktieselskaberne har hævet priserne omkring en snes gange siden finanskrisen.

til-kims-kronik_

Udviklingen i de gennemsnitlige bidragssatser er steget voldsomt. Ser man på de nyeste prisblade i realkreditten så der samtidig indført en meget stor spredning i bidragssatserne på de enkelte lånetyper. Satser i intervallet fra 0,5 % til 1,25 % er ganske almindelige og har jo den betydning, at én kunde typisk kan betale fra 10.000 kr. om året til 25.000 kr. om året for et realkreditlån på 2 mio. kr. i et hus til 2,5 mio. kr.

Kontrol med oligopolet

Det burde være en tilsynsopgave for Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen samt Finanstilsynet, at følge udviklingen på realkreditmarkedet, da konsekvenserne af at hæve satserne har vidtrækkende økonomiske betydning for såvel samfundet som den enkelte. Myndighederne har pligt til at gribe ind over for stigninger i bidrags-satserne, som ikke er sagligt begrundede eller såfremt lånene udbydes på standardkontaktvilkår, som er urimelige over for den private forbruger jf. en EU dom herom fra 2012.

Stigningerne i bidragene er af realkreditten primært begrundet med behovet for polstring. Det pudsige er imidlertid, at alle eksisterende kapitalkrav allerede er opfyldt. Der er overdækning og der udloddes milliarder fra realkreditaktieselskaberne til deres moderbanker.

til-kims-kronik_2_

På den baggrund er det uforståeligt, at myndighederne ikke har grebet ind over for denne grådighed. Den overnormale indtjening i realkreditbranchen åbner selvklart nogle muligheder for at nye aktører vil blive interesseret i at træde ind på det danske realkreditmarked.

En ny låntagerstyret kreditforening

Der findes heldigvis andre veje end tilsyn og ny lovgivning med henblik på at skabe ordende forhold og rimelige priser på realkreditmarkedet. Den mest direkte metode er at skabe effektiv konkurrence på markedet.

Den aktive konkurrence er grundidéen bag VISIONEN, som foreningen Fair Bidragssats offentliggjorde den 15. september; – dagen før Rapporten fra realkreditekspertudvalget udkom. Vi vil stifte en ny låntagerstyret kreditforening baseret på den oprindelige tanke om andelskreditforeninger og som fungerede fantastisk godt i mere end 100 år.

Vi vurderer, at selv en mindre realkreditforening vil kunne give de nuværende kreditaktieselskaber så meget konkurrence, at det vil medføre, at de nuværende aktørerne i oligopolet enten bliver tvunget til at nedsætte deres bidragssatser eller til at afgive en stor andel af deres kunder til den nye spiller.

Ud over de potentielle storinvestorer, som Fair Bidragssats for tiden holder møder med, kunne et flertal i Folketinget overveje, at indskyde en statslig startkapital eller et lån på 1 mia. kr. i en midlertidig periode; – indtil konkurrencen i sektoren er genetableret.

Det er et minimalt beløb sammenlignet med Kreditpakkerne på omkring 100 mia. kr under finanskrisen og omkostningerne ved Finansiel Stabilitet. Det vil endda kunne ske med en minimal risiko og med tilbagebetaling inden for en kortere årrække.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

NB: VISIONEN kan downloades HER. (klik for at downloade)